Skip links

OM

Sentient Marine Spesialiserer seg på å øke fiskevelferden og redusere driftskostnadene ved oppdrettsanlegg og settefiskanlegg. På oppdrettsanlegg utføres dette gjennom fôr- og avlusingsoptimalisering, mens energiforbruket er rettet mot settefiskanlegg.

SAMARBEID

Sentient Marine har et pågående prosjekt med Dust and Bits, der hovedoppgaven er å minimere pulverisering av fiskefôrgranulater ved bruk av AI. Sentient Marine har også en pågående samarbeid med Green Sealice Solutions, hvor optiske kameraer og AI er utnyttet for å maksimere effektiviteten av lakseavlusningsutstyr, samtidig som laksenes velferd opprettholdes.